top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Gelieve onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen bij reservatie van een fotoreportage of bestelling van een fotoproduct. Bij boeking of bestelling verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden en bepalingen.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze fotografie-prestaties en overeenkomsten.
De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Alle aanbiedingen en offertes van AC-Fotografie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Een boeking of bestelling is definitief, indien deze wordt geannuleerd minder dan 2 weken voor de afspraak, dan zal een schadevergoeding aangerekend worden van 50%, voor de uren in verlies. (behalve bij overmacht).

Bij het niet komen opdagen bij de afgesproken fotoreportage zonder verwittigen wordt de volledige fotosessie is rekening gebracht. Bij het annuleren van een fotoshoot, tot 24u voor de afspraak, kan de sessie éénmalig verplaatst worden naar een nieuwe datum.
Bij het annuleren van een cakesmash reportage, minder dan 48u voor de afspraak, wordt de taart in rekening gebracht.

Het aantal beelden kan niet vooraf worden meegedeeld, dit hangt af van tijdsduur van de fotosessie, de omstandigheden, enz.

De online fotogalerij die gebruikt wordt voor selectie van uw foto’s (behalve voor huwelijken) blijven 4 weken online, deze beelden zijn voorzien van ons waterwerk en kunnen niet gedownload worden. U kan daaruit uw keuze maken zoals afgesproken bij boeken van de fotosessie, waarna de foto’s worden afgewerkt in de stijl van de fotograaf.

Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of bijgesneden worden.

Bij verlies van foto’s achteraf is zal AC-Fotografie een administratiekost aanrekenen van 20 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s. Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kunnen deze niet meer opgevraagd worden.


Beeldmateriaal gemaakt door AC-Fotografie kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website en social media. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie.

De foto's die gemaakt worden door AC-Fotografie worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder toestemming en gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

De onkosten van verzending via de post worden doorgerekend aan de klant.

Cadeaubonnen van AC-Fotografie staan op naam, zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient binnen het jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maand voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met AC-Fotografie. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld.

Voor schade veroorzaakt door klanten of hun kinderen, dient de klant zijn familiale verzekering aan te spreken voor dekking van de kosten.


Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

  • schade bij de opdrachtgever

  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten

  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden

  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij

  • kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen

  • schade toegebracht aan producten tijdens de verzending

  • vertragingen bij levering

  • verlies van cadeaubonnen

 

De fotograaf behoudt het recht de fotosessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

bottom of page